December 2017

Main Page – Greek

Παγκόσμια Ένωση Αναδρομέων Θεραπευτών (EARTh)  Η Παγκόσμια Ένωση Αναδρομέων Θεραπευτών (Earth Association for Regression Therapy) είναι ένας διεθνής οργανισμός που προάγει τον επαγγελματισμό στην αναδρομική θεραπεία. Η αναδρομική θεραπεία είναι

Read More »

Main Page – Turkish

EARTh, Dünya Regresyon Uzmanları Birliği   EARTh (Earth Association for Regression Therapy) regresyon danışmanlığı/uzmanlığında profesyonelliği teşvik eden, belirlediği kriterler ve standartlar çerçevesinde uzmanların akreditasyonunu sağlayan uluslararası bir organizasyondur. Regresyon çalışması,

Read More »