Earth Association for Regression Therapy

December 5, 2017

Main Page – Turkish

EARTh, Dünya Regresyon Uzmanları Birliği   EARTh (Earth Association for Regression Therapy) regresyon danışmanlığı/uzmanlığında profesyonelliği teşvik eden, belirlediği kriterler ve standartlar çerçevesinde uzmanların akreditasyonunu sağlayan uluslararası bir organizasyondur. Regresyon çalışması,

Read More »