Regression Therapy
Regression Therapy

January 2018

Main Page-French

Earth_ L’association pour la therapie de regression

EARTh (l’association pour la thérapie de resgression) est une organisation internationale qui promouvoit le proffessionalism de celle-ci. La thérapie de regression est également reconnue comme thérapie de regression des vies anterieures ou therapie de resgression transpersonnelle.
Nous offrons aux thérapeutes un réseau de professionnels et de formateurs passionnés et experimentés. Nous offrons également des conventions annuelles, des formations avancées (continues), des échanges de travail, des vidéos, des webinars educatifs et informatifs, des forums de discussions uniquement pour les adhérents, des recherches, des informations (Newsletters) et des articles des evolutions sur la therapie de regression.
Pour les clients et les personnes interessées nous offrons des informations sur la therapie de regression, des formations/formateurs reconnus et une liste des professionnels dans plusieurs pays.

Pour les professionnels

Pour toute personne intéressée

Bienvenue à l’association EARTH! Nous esperons vous compter parmis nos adhérents. Vous trouverez un groupe de therapeutes passionnés, innovatives, experimentés et compatissants, dans la legerté et la joie.
Coment devenir adhérent
Foramtions
Conventions annuelles
Publications sur les recherches
Et bien plus…

Merci pour votre interêt pour la therapie de regression! C’est une thérapie innovante qui peut solutionner des problemes qui ne sont pas décelés dans d’autres types de thérapies. Nous sommes ouverts d’ésprit, respectueux et des personnes spirituels bien ancrés (avec les pieds sur terre).
Une liste de nos adhérents professionnels et certifiés
Questions récurrentes
Articles
Videos

La thérapie de regression – C’est quoi?

La régression permet de déceler et de guérir des experiences antérieures qui sont les causes de maux et des problèmes au présent.. Les thérapeutes de régression aident non seulement à guérir ces expériences/mémoires oubliés, ignorés ou enfouis qui sont la cause du problème, mais également de réactiver
des émotions et des expériences positives oubliées et des talents latents.
Trouver et guérir ces expériences non assimiléés/digérées débloque les émotions et une prise de conscience de l’origine des maux subis dans le présent. La thérapie de régression permet de recadrer ces mémoires, afin que le client puisse résoudre les influences négatives du passé et retrouver l’énergie perdue dans le problème.
Par ce biais le client se sentira plus entier/complet, heureux dans le moment présent, et capable de continuer sa vie avec plus de créativitée, de sens et plus sainement en toute sérenitée.
La thérapie de regression traite les experiences de l’enfance, prénatales, les vies antérieures et celles de la lignée familiale, les influences énergétiques et d’autres sujets relatifs. C’est ce que nous travaillons dans la thérapie de regression.

Main Page- Czech

Sdružení pro regresní terapii EARTh

Sdružení pro regresní terapii EARTh (Earth Association for Regression Therapy) je mezinárodní organizace, která podporuje profesionalizaci v regresní terapii.

Regresní terapie je také známá jako regresní terapie minulých životů nebo transpersonální regresní terapie.

Pro terapeuty nabízíme síť vášnivých profesionálních a kvalifikovaných terapeutů a trenérů. Pořádáme každoroční konference, školení a pokročilá školení, pracovní výměny, nabízíme videozáznamy, vzdělávací a informační webináře, diskusní fóra pro členy, výzkum, časopis IRT a články, jejichž cílem je udržet jejich dovednosti v souladu s nejnovějším vývojem regresní terapie.

Pro klienty a každého, kdo má zájem o tuto oblast, nabízíme informace o regresní terapii, uznávaných vzdělávacích programech / školících pracovnících a seznam profesionálních regresních terapeutů v mnoha zemích po celém světě.

Pro profesionály

Pro každého, kdo má zájem

Vítejte v asociaci EARTh! Doufáme, že vás uvítáme jako člena. Zjistíte, že jsme skupinou vášnivých, inovativních, kvalifikovaných a soucitných terapeutů, kteří mají rádi také zábavu a smích.

Jak se stát členem

Školení

Roční konference

Výzkumné publikace

A mnohem víc…

Děkujeme za váš zájem o regresní terapii! Regresní terapie je inovativní druh terapie, která může pomoci vyřešit problémy, které nejsou pochopeny v žádném jiném typu terapie. Jsme respektující duchovní lidé s otevřenou myslí a “nohama na zemi”.

 

Seznam našich profesionálních a certifikovaných členů

Nejčastější dotazy

Články

Videa

Co je regresní terapie?

Regrese je objevování a vybavování dřívějších zkušeností, které zapříčiňují současné potíže, těžkosti a problémy.

Regresní terapeuti využívají tohoto oživení zkušeností, aby se dostali do zapomenutých, ignorovaných nebo potlačených zkušeností / vzpomínek, které způsobují problémy, ale také k reaktivaci pozitivních pocitů, zapomenutých pozitivních zkušeností a latentních talentů.

Nalezení a oživení těchto nezpracovaných zkušeností odhaluje emoce a přináší vhled do toho, jak s těmito zkušenostmi souvisí současné problémy.

Regresní terapie pomáhá přetvářet takové vzpomínky tak, aby klient mohl vyřešit negativní vlivy z minulosti a získat energii, která byla při problému ztracena. Tímto způsobem se pak klienti cítí v současnosti celistvější a šťastnější, jsou schopni vyřešit a pokračovat svůj život s větší kreativitou, zdravějším a smysluplnějším způsobem.

Regresní terapie se zabývá zkušenostmi z dětství, z (pre)natálních zkušeností, ze zkušeností “života mezi životy”, minulých životů a zkušeností procházejících rodinnou linií, energetických vlivů a mnoha dalšími souvisejícími otázkami.

Vaše podvědomí ví, kde je příčina a řešení vašeho problému a jak se tam dostat. To je to, s čím pracujeme při regresní terapii.

© Copyright Earth Association

Created, Supported & SEO optimized by Creative Options