Earth Association for Regression Therapy

June 5, 2018

Main Page-Norwegian

EARTh Forening for Regresjonsterapi EARTh (Earth Association for Regression Therapy) er en internasjonal organisasjon som fremmer profesjonalitet ved regresjonsbehandling, eller regresjonsterapi. Regresjonsbehandling er også kjent som regresjonsterapi til tidligere og

Read More »