November 2018

Main Page – Norwegian

EARTh Forening for regresjonsterapi   EARTh (Earth Association for Regression Therapy) er en internasjonal organisasjon som fremmer profesjonalitet ved regresjonsbehandling, eller regresjonsterapi. Regresjonsbehandling er også kjent som regresjonsterapi til tidligere

Read More »