Earth Association for Regression Therapy

Binnur Tuna

Verified
Çamlı, İzmir-Seferihisar Yolu, 35000 Güzelali/İzmir, Turkey
188 Seferihisar Caddesi İzmir 35310 TR

Some of the psychic events that I experienced in the 1990s led me to focus more on the existence, the meaning of life and the human mechanism that I have questioned since my childhood. This interest, while already confusing my mind, which is already prone to positive sciences, on the other hand, led me to conduct research and special training on this subject. The mysterious world of human psychology, parapsychology and esotericism has been the focus of my interest and curiosity. I graduated from Eskişehir Anadolu University, Department of Business Administration and worked in a public institution for many years.

Unicorn Transformational Studies, the crossing of the path with Tülin Etyemez Shimberg and Reşat Güner was also in the period when I was looking for solutions to some dilemmas in my own life. Having experienced the transformative power of regression, the idea that this was a fascinating gift to humanity was concluded in 2015 with the formation of a Regression Expertise Training. Since 2015 (www.earth-association.org) (World Regression Therapy Association) I am a professional member of EARTh.

My dreams and amazing experiences, which are the most important factors that attracted the attention of the human unconscious, were the reason I had completed the Robert Moss Dream School / Active Dream Vision Basic Education with Dream Teacher Gülbin Kınacıgil. My acquaintance with George Ivanovich Gurdjieff’s ‘’self-knowledge ”, in which he questions the purpose of human life, is also the beginning of my processes of awareness, self-observation, and introspection, which I realize is actually the dream itself.

When I realized that everything in the universe was talking with symbols, Macro Cosmos-Micro Cosmos, the logic of ‘From the Universe to the Cell’ led me to deepen in astrology, I am a Karmic Astrologer who graduated from the school of Oğuzhan Ceyhan Karmic  Astrology School. The aim of this study is to analyze the maternal traumas, burdens from ancestors, lineage karma that I found in personal birth maps with regression sessions.

– I took Numerology, Tetha Healing, Shamanic Trainings.

Unicorn Transformational Studies;

– Advanced trainings and workshops with Hans Tendam

– Mark Wentworth “Dynamic theater” “colors”

– Anita Groenendijk kinesiology-Body Wisdom

– Patricia Ann Caetano is an inner child,

– Tamer Dövücü Optimum Balance Model Trainings,

With the new information I have acquired within the framework of the Spirit and Matter Magazine, the Spirit and Matter Publications and the activities of the Bilyay Foundation, I continue my work from İzmir with the awareness that life is an endless journey of learning.

If you want to experience your inner journey with me and contribute to your transformation with regression method, you can contact.

1990’lı yıllarda yaşadığım bazı psişik olaylar, çocukluğumdan itibaren sorguladığım varoluş, yaşamın anlamı ve insan mekanizması konularına daha da yoğunlaşmama neden oldu. Bu ilgim,  pozitif bilimlere zaten meyilli zihnimi daha da karıştırırken, diğer yandan beni, bu konuyla ilgili araştırmalar yapmaya ve özel eğitimler almaya yöneltti. İnsan psikolojisi, Parapsikoloji ve Ezoterizm’in gizemli dünyası ilgi ve merakımın odağını oluşturdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olup, uzun yıllar bir kamu kuruluşunda çalışmaktayken, insan psikolojisi, davranışları ve bunun kitlesel yansımalarına olan ilgim beni, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2. Lisans mezuniyetime yöneltti.

Unicorn Transformational Studies/Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar, Tülin Etyemez Shimberg ve Reşat Güner ile yolumun kesişmesi de kendi yaşamımdaki bazı çıkmazlara çözüm aradığım dönemde oldu. Regresyonun dönüştürücü gücünü deneyimlemiş biri olarak, bunun insanlığa sunulmuş büyüleyici bir armağan olduğu düşüncem, 2015 yılında Regresyon Uzmanlığı Eğitiminden mezun oluşum ile noktalandı. 2015 tarihinden bu yana ( https://www.earth-association.org )  (Dünya Regresyon Terapisi Derneği) EARTh profesyonel üyesiyim.

İnsan bilinçdışının ilgimi çekmesinin en büyük etkeni olan rüyalarım ve yaşattığı şaşırtıcı deneyimler, Robert Moss Rüya Okulu/Aktif Rüya Görme Temel Eğitimi’ni Rüya Öğretmeni Gülbin Kınacıgil ile tamamlamama gerekçe oldu. George Ivanovich Gurdjieff’in insan hayatının amacını sorguladığı  “kendini bilme” çalışmalarıyla tanışmam ise, gerçekte rüyanın yaşamın kendisi olduğunu idrak ettiğim, farkındalık, kendini gözlem ve içe dönüş süreçlerimin de başlangıcıdır.

Evrende her şeyin sembollerle konuşmakta olduğunu fark edişim, Macro Cosmos-Micro Cosmos, “Evrenden Hücreye” mantığı beni astrolojide derinleşmeye yöneltti. Oğuzhan Ceyhan Karma Astroloji Ekolünden mezun olan bir Karma Astrolog olarak hedefim;  kişisel doğum haritalarında saptadığım anne karnı travmaları, atalardan gelen yükler, soy karma gibi konuları regresyon seanslarıyla çözümlemektir.

– Numeroloji, Tetha Şifa, Şamanik Eğitimler aldım.

Unicorn Transformational Studies bünyesinde gerçekleştirilen;

-Hans Tendam ile ileri seviye eğitimler ve atölye çalışmaları

– Mark Wentworth “Dinamik tiyatro” “renkler”

– Anita Groenendijk kinesiyoloji-Body Wisdom

– Patricia Ann Caetano içsel çocuk,

– Tamer Dövücü Optimum Denge Modeli Eğitimleri,

Ruh ve Madde Dergisi, Ruh ve Madde Yayınları ve Bilyay Vakfına bağlı etkinlikler çerçevesinde sürekli edindiğim yeni bilgilerle, hayatın sonsuz öğrenme yolculuğu olduğu bilinciyle çalışmalarımı İzmir’den sürdürmekteyim.

Regresyon yöntemiyle içsel yolculuğunuzu benimle deneyimlemek, dönüşümünüze katkı sağlamak isterseniz iletişime geçebilirsiniz.

Social Accounts