Earth Association for Regression Therapy

Esra Dereobali

Verified
İzmir, Turkey
3 9 Eylül Meydanı İzmir 35210 TR

Bio: Esra Dereobalı has graduated from Hacettepe University Department of Child Development and Education in 1997. After working as a professional pedagogist she has been established her own therapy center. She has realized the insufficiency of the programs for the mentally disabled children and she has created her own techniques and programs by the studies she has made in development psychology, neuropsyhology and cognitive language therapy. Golden Age Developing Program which has been created by her has a lot of success stories in the improvment of the mentally disabled children .

She has been certified as a regression Therapist by Radianced School which has been certified by the International Board of Regression Therapy (IBRT) and recognized by the European Association of Regression Therapy (EARTh). She has been attended to the programs and courses about Advance Healing Therapies, Theta Healing, Reiki, Rashiba and Dorn Therapy since 2012. She has combined and synthesized all these different techniques and approaches with her own specialty for a holistic approach for the soul, body and mind.

***

Esra Dereobalı 1997 yılı’nda Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir süre profesyonel olarak çalıştıktan sonra kendi rehabilitasyon merkezini açmıştır. Zaman içerisinde zihinsel engelli çocukların gelişimi ve eğitimi konusundaki programların ve eğitimlerin yetersizliğini farkedip gelişimsel psikoloji, nöropsikoloji ve bilişsel dil terapilerinden faydalanarak kendi programını geliştirmiştir. Geliştirdiği Altın Çağ Gelişim Programı 16 yıl içeresinde birçok başarı öyküsüne imza atmıştır.

Esra Dereobalı Radianced Okul’d aldığı iki buçuk yıllık eğitimin ardından diplomasını alarak Regresyon Terapisti olmaya hak kazanmıştır. Kendisi aynı zamanda 2012 yılından itibaren Yüksek Şifacılık Eğitimi, Teta Healing , Reiki, Rashiba, Regresyon Terapi ve Dorn Therapi eğitimleri almış bunları kendi mesleki eğitimiyle birleştirip harmanlayarak ruh, beden ve zihin üçlüsüne bütünsel ve yeni bir yaklaşım geliştirmiştir.