Earth Association for Regression Therapy

Binnur Tuna

Regression Therapist Binnur Tuna

Mithatpaşa caddesi Küçükyalı 35280 Konak/Izmir, Turkiye

+905327424305

binnur.tuna@gmail.com

binnurtuna.com

 

 

Resume:

I was born on a September day when the sun was at its zenith in the sky. My childhood and adulthood phases passed as someone who approached concepts that my rational mind couldn’t convince with skepticism. As a questioning and researching individual, I came to the realization that life is an endless journey of learning. I completed my higher education in Business and Sociology. Additionally, I am a Family Counselor with training from Istanbul Yeni Yüzyıl University. I served in the public sector for many years. On the other side, I have been interested in the art of painting since I can remember. For me, painting has become an important area of interest and a form of self-expression.

The contradictions I experienced in life introduced me to regression therapy. The decision to become a regression specialist emerged from the conflicts between my inner voice and my mind. My awareness that everything in the universe communicates through symbols dates back much earlier than my introduction to astrology. Seeing the logic of “From Universe to Cell” within the reflection of the macrocosm and microcosm led me to deepen my understanding of astrology.

In the analysis of astrological birth charts, my intention was to transform prenatal perceptions, childhood traumas, spiritual and psychological emotional states, ancestral transmissions, collective field connections, and potential past life themes through regression sessions. With this intention, the astonishing and magnificent world of astrology that I entered engulfed me in its depths. Now, every birth chart I opened was an opportunity to connect with an incarnate being.

Due to my personality that aims for lifelong learning, I pursued every inner inclination I had, and as a result of my experiences from various fields and the education I received, Regression and Astrology became central to my life journey. Since 2015, as a professional member of the Earth Regression Specialists Association (www.earth-association.org/), I have been conducting regression sessions in Izmir, both in-person and online. In addition to these activities, I also provide astrological consultations and astrology training.

According to the demands and needs of the clients, while providing personal birth chart analysis counseling, I recommend regression sessions on previously identified topics. Moreover, based on the client’s preferences, I aim to create transformation by starting regression through the symbolism of celestial bodies that can indicate challenging experiences in the person’s life. I also enter astrology consultations for clients who want to explore the influences of celestial bodies on their lives.

With the awareness that every being I encounter is an inner reflection of myself, I aim to meet with love on the intersecting paths we share…

Binnur TUNA

 

Family Counseling Education

Istanbul Yeni Yüzyıl University Family Counseling

Regression and Related Trainings

* “Regression Specialist” from Unicorn Transformational Studies

   Accredited training from IBRT (International Board of Regression Therapy) and

   EARTh (Earth Regression Therapists Association)

   Trainers: Tülin Etyemez Schimberg and M. Reşat Güner

* “Physical Trauma and Integration” Advanced Workshop and

   Other Workshop Studies from Unicorn Transformational Studies (www.unicorn-tr.com/)

* Hans TenDam Workshop Studies (www.tassointernational.com/)

  – Workshop on “Identifying and Neutralizing Parasitic Thoughts”

  – Workshop on “Resolving Old Hangover States: The Murky yet Potent Secondary Effects of Depressed Periods”

  – Workshop on “Developing Courage with Transpersonal/Transcendental Regression Therapy” at The International Regression Therapy Summit

* “Inner Child Education” by Patricia Ann Caetano (www.trishacaetano.com/)

  at The International Regression Therapy Summit

* Dynamic Theater Workshop by Mark Wentworth (www.colourforlife.com/)

* “Bodywisdom Regression” by Anita Groenendijk (www.reincarnatietherapeut.com/)

  Removing Energy Attachments Using Body Wisdom (Kinesiology) and Past Life Therapy

* Optimum Balance Model Seminars by Tamer Dövücü

* Robert Moss’s Active Dream Teaching with Shamanic Techniques,

  Instructor Gülbin Kınacıgil (www.gulbinkinacigil.com/) (https://mossdreams.com/)

 

Astrology Trainings

-Uranian Astrology Basic/Advanced Level at Kozmik Bilinç Okulu by Sevilay Eriçdem

-Psychological Astrology Basic/Advanced Level at Dönüşüm Merkezi by Barış Özkırış

-Karmic Astrology Basic/Intermediate Level by Zeynep Ceyhan

-Advanced Karmic Astrology by Oğuzhan Ceyhan

-Horary (Question) Astrology Specialist Training at Astroart Astrology School by Öner Döşer

-Geographic Astrology Specialist Training at Astrology Akademisi by Devrim Dölen

-Other workshop studies by Devrim Dölen at Astrology Akademisi

 

Other Trainings

-Numerology by Rafet Gökhan Ayyüce

-Theta Healing by Begüm Karace (Iyilik Merkezi https://www.iyilikmerkezi.com)

-Shamanic practices

-Breathwork

 

****

YAŞAM YOLCULUĞUM

Gökyüzünde güneşin en tepede olduğu bir eylül gününde dünyaya gelmişim. Çocukluk ve yetişkinlik evrelerim, rasyonel aklımın ikna olmadığı kavramlara şüpheci yaklaşan biri olarak geçti. Sorgulayan ve araştıran biri olarak hayatın sonsuz öğrenme yolculuğu olduğu bilincine eriştim. Yükseköğrenimimi İşletme ve Sosyoloji Lisans dallarında tamamladım. Ayrıca İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nden eğitim almış bir Aile Danışmanıyım. Uzun yıllar kamu sektöründe hizmet verdim. Diğer bir tarafımla kendimi bildim bileli resim sanatıyla ilgiliyim. Benim için resim önemli bir ilgi alanı ve kendimi ifade ettiğim bir sanat dalı olmuştur.

Hayatın içinde yaşadığım zıtlıklar beni regresyonla tanıştırdı. Sonrasında regresyon uzmanı olmaya karar veriş sürecim, iç sesimle zihnimin çekişmeleri arasından kendisini var etti. Evrende her şeyin sembollerle konuştuğunu fark edişim astroloji ile tanışmamdan çok daha öncelere dayanıyordu. Makro kozmos ve mikro kozmosun birbirine yansıması içinde  “Evrenden Hücreye” mantığını daha net görmüş olmak beni astrolojide derinleşmeye yöneltti.

Astrolojik doğum haritası analizlerinde saptadığım anne karnı algıları, çocukluk travmaları, ruhsal ve psikolojik duygu durumları, atasal aktarımlar, kolektif alan bağlantıları ve muhtemel geçmiş yaşam temalarını regresyon seanslarıyla dönüştürmeyi hedefledim. Bu niyetle girdiğim astrolojinin o şaşırtan, muhteşem dünyası beni kendi derinliklerinin içine aldı. Artık açtığım her doğum haritası, beden bulmuş varlıkla temas etmekti benim için.

Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinen kişiliğim gereği peşinden gittiğim her içsel eğilimimle, pek çok alandan edindiğim deneyimlerim ve aldığım eğitimlerimin sonucunda Regresyon ve Astroloji hayatımın merkezine yerleşerek yaşam yolculuğuma eşlik eder hale geldi. 2015 tarihinden itibaren Dünya Regresyon Uzmanları Birliği EARTh  (www.earth-association.org/)  profesyonel üyesi olarak, regresyon seanslarımı İzmir’de yüz yüze ve çevrimiçi yürütmekteyim. Bu çalışmalarımın yanı sıra astrolojik danışmanlıklar ve astroloji eğitimleri vermekteyim.

Danışan talebi ve ihtiyacına göre, kişisel doğum haritası analizi danışmanlığı verirken, önceden saptadığım konular üzerinde regresyon seansı yapılmasını öneriyor ve yine danışanın tercihleri yönünde, kişinin yaşamında zorlu deneyimleri işaret edebilecek gök cisimlerinin sembolizmi üzerinden regresyon başlatarak dönüşüm yaratmayı amaçlıyorum. Gök cisimlerinin hayata etkilerini keşfederek regresyon seansı almak isteyen astrolog danışanların seanslarına da aynı yöntemle giriş yapıyorum.

Karşılaştığım her varlığın içsel bir yansımam olduğunun bilinciyle, birbirimizde kesişen yolda sevgiyle buluşmak üzere…

 

Aile Danışmanlığı Eğitimi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Aile Danışmanlığı 

 

Regresyon ve İlgili Eğitimlerim 

* Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar(Unicorn Transformational Studies)’ın“Regresyon Uzmanlığı”

   IBRT https://www.ibrt.org/ (Uluslararası Regresyon Terapisi Kurulu) ve   

   EARTh  https://www.earth-association.org/ (Dünya Regresyon Uzmanları Birliği)’den
   Akreditasyon Eğitim,
   Eğitmenler: Tülin Etyemez Schimberg ve M. Reşat Güner

 

* “Fiziksel Travma ve Bütünleşme” İleri Seviye Atölye ve
    Unicorn Transformational Studies diğer Atölye Çalışmaları ( www.unicorn-tr.com/ )

 

* Hans TenDam Atölye Çalışmaları ( www.tassointernational.com/ )
  – “Parazit Düşünceleri Bulma ve Etkisiz Hale Getirme” atölye çalışmaları,
  – “Eskiden Kalma (Hangover) Durumları Çözmek:
     Bunalımlı Dönemlerin Muğlak ama Güçlü İkincil Etkileri” atölye çalışmaları,
  – “Transpersonal / Bedenötesi Regresyon Terapisi ile cesareti geliştirmek”
      The International Regression Therapy Summit,

 

* “İçsel Çocuk Eğitimi” The Patricia Ann Caetano (www.trishacaetano.com/ )
    International Regression Therapy Summit,

 

* “Dinamik Tiyatro” atölye çalışmaları, Mark Wentworth (www.colourforlife.com/ )

 

* “Bodywisdom Regression” Anita Groenendijk (www.reincarnatietherapeut.com/ )
    Beden Bilgeliği (Kinesiyoloji) kullanarak Enerji Eklentilerini Kaldırmak ve Geçmiş
     Yaşam Terapi

 

* Optimum Denge Modeli Seminerleri, Tamer Dövücü 

 

*Robert Moss Şamanik Tekniklerle Aktif Rüya Öğretmenliği,
   Eğitmen Gülbin Kınacıgil (www.gulbinkinacigil.com/ ) (https://mossdreams.com/  )

 

Astroloji Eğitimlerim

-Uranyen Astroloji Temel / İleri Seviye Kozmik Bilinç Okulu Sevilay Eriçdem
-Psikolojik Astroloji Temel / İleri Seviye Dönüşüm Merkezi Barış Özkırış
-Karma Astroloji Temel Orta Seviye Zeynep Ceyhan
-Karma Kehanet Astroloji İleri Seviye Oğuzhan Ceyhan
-Horary (Soru) Astroloji Uzmanlık Astroart Astroloji Okulu Öner Döşer
-Coğrafi Astroloji Uzmanlık Astroloji Akademisi Devrim Dölen
-Astroloji Akademisi Devrim Dölen diğer atölye çalışmaları

Diğer Eğitimlerim

-Numeroloji, Rafet Gökhan Ayyüce

-Theta Healing, Begüm Karace (İyilik Merkezi https://www.iyilikmerkezi.com )

-Şamanik çalışmalar

-Nefes çalışmaları

Verified publication:

Yasemin Tokatli

Information: