Earth Association for Regression Therapy

Gülgün Günaydın

Küçükbakkalköy, 34750 Ataşehir/İstanbul, Turkey

+905423419938

gulgungunaydin@gmail.com

Boğaziçi Üniversitesi “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” ve İstanbul Üniversitesi “Sosyal Hizmetler” Bölümlerinden mezun oldum. 9 Eylül Üniversitesi “İşletme Yönetimi”, Hacettepe Üniversitesi “Sağlık Sektöründe İşletme Yönetimi”, Marmara Üniversitesi “Sağlık Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi” ve Başkent Üniversitesi “İlişki ve Evlilik Danışmanlığı” sertifika programlarını tamamladım. Farklı sektörlerde edindiğim uzun iş deneyimimi, 2003 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda değerlendiriyorum. Aynı zamanda 2015 yılından beri bir vakıf üniversitesinin Sağlık Meslek Yüksekokulunda misafir öğretim görevlisi olarak dersler veriyorum.
Ruhsal araştırmalara ilgi duyan bir ailede doğdum ve kendimi bildim bileli hayat, ölüm, ölüm ötesi, reenkarnasyon, bilinç, bilinçdışı gibi konular hayatımın içinde yer aldı. 2002 yılında destekleyici şifa teknikleri ile ilgilenmeye başlayarak başta Reiki olmak üzere çeşitli enerji şifa tekniklerinin (Reiki, Karuna, Rasheeba, Kundalini, İmera), eğitimlerini aldım. 2003’ten beri Reiki eğitmenliği yapıyorum ve bu konuda basılı bir kitabım bulunuyor. Destekleyici tıp çalışmalarının yanı sıra, mekân enerjileri ve rüyalar konusunda çalışma ve deneyimlerim oldu. Aylık Astroloji Burç Dergisi’nde Bütünleyici Tıp çalışmaları konusunda makale ve röportajlarım yayınladı.Regresyon eğitimimi 2016-2017 yıllarında İstanbul’da, Tülin Etyemez Schimberg ve M. Reşat Güner’in eğitmenliğinde Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar ‘dan aldım. Eğitimimi desteklemek amacıyla Unicorn’un mezunlar için ileri regresyon teknikleri eğitimlerine, bunun yanı sıra Hans Tendam, Mark Wentworth, Tülin Etyemez Schimberg’ ve Fadime Çelik ‘in çeşitli workshoplarına katıldım; Temel Hipnoz eğitimi aldım ve Sola Unitas’ın NLP Uygulayıcısı ve Master eğitimlerini tamamladım. Bunun yanı sıra, Leo Rutherford ‘un regresyon uzmanları için özel olarak hazırladığı bir çalışmada, Şamanik bir şifa yöntemi olan Yıldız Kızı Çemberi (Star Maiden Circle) eğitimini alarak, Yıldız Kızı Çemberi uygulayıcısı oldum. Regresyon çalışmalarımın yanı sıra, Reiki eğitmenliği ve mekanların şifalanmasına yönelik enerji çalışmalarımı da halen aktif olarak sürdürüyorum.2017 yılından bu yana Earth üyesiyim.

***
I graduated from Bosphorus University,”Political Science and International Relations” and Istanbul University, “Social Work” Departments. I completed 9 Eylül University “Business Management”, Hacettepe University “Business Management in Health Sector”, Marmara University “Human Resources Management in Health Sector” and Başkent University “Relationship and Marriage Consultancy” certificate programs. After a long work experience in different sectors, I have been working in a non-governmental organization that has been operating in the health sector since 2003. At the same time, since 2015, I have been teaching as a visiting lecturer at the Vocational School of Health of a foundation university.
I was born into a family interested in spiritual studies and I have always been curious about issues such as life, death, beyond death, reincarnation, consciousness, unconsciousness from since my childhood. In 2002, I began to learn various energy healing techniques (Reiki, Karuna, Rasheeba, Kundalini, Imera). I have been teaching Reiki since 2003 and have a printed book on this subject. In addition to supportive medical studies, I have experience in space energies and dreams. I have published articles and interviews on Complementary Medicine studies in the Monthly Astrology Journal BURÇ.
I have received my Regression Therapy Training from Unicorn Transformational Studies (Tülin Etyemez Schimberg and M.Reşat Güner) between May 2016-April 2017 .In order to support my education, I participated some advanced trainings for graduates, as well as various workshop sof Hans Tendam, Mark Wentworth, Tülin Etyemez Schimberg and Fadime Çelik. I have also studied Basic Hypnosis Techniques and completed NLP Practitioner and Master’s training of Sola Unitas. In 2019 I have attended Star Maiden Circle Shamanic Workshop for Regression Therapists prepared by Leo Rutherford and became Star Maiden Circle practitioner.

In addition to my regression sessions, I still continue to give Reiki training and work on healing of space ‘energies. I have been a member of Earth since July 2017.

Verified publication:

Yasemin Tokatli

Information: